Vad betyder Motpart?

Motpart är beteckningen på den som i ett ärende intar motsatt ställning till sökanden. I ett förvaltningsärende är förvaltningsmyndigheten motpart till den enskilde sedan handlingarna i ärendet överlämnats till domstolen. Med enskild avses enskild person eller bolag i motsats till myndighet. == Fotnoter == ^ https://lagen.nu/1996:242#P11 == Jämför == Part (juridik).. Läs vidar på Wikipedia

motståndare (inför rätta)

Synonym till Motpart?

andra parten, motståndare, kontrahent, vederpart


Läs mer om "Motpart" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Underkurs, Natursilke, Nikotinsyra, Alkoholfri, Clinch, Skuldmedvetenhet, Remanens