Vad betyder Motorvagn?

En motorvagn är ett spårfordon som både har drivning på en eller flera hjulaxlar, och utrymme för passagerare, gods eller bägge delarna. En motorvagn kan kopplas ihop med en eller flera släpvagnar. Motorvagnen kan även köras tillsammans med andra motorvagnar, så kallad multipelköras. Begreppet motorvagn har inget att göra med om tåget är av gods- eller persontågstyp. I praktiken anv.. Läs vidar på Wikipedia

järnvägsvagn (för passagerare eller gods) med egen drivning (elektrisk eller diesel)

Synonym till Motorvagn?

lok


Läs mer om "Motorvagn" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Nominalisering, Supersonisk, Cancerframkallande, Codex, Halsring, Kosmologi, Orientering