Vad betyder Motortrafikled?

En motortrafikled är en väg som har särskild skyltning och särskilda regler som innebär att endast motorfordon som inte är långsamtgående får färdas på den, och oftast många fler regler. Motortrafikleder är normalt (och alltid i Sverige) fria från korsningar i samma plan, men enligt FN:s konventioner behöver de inte vara det. En motortrafikled är relativt ofta mötesfri, men långt.. Läs vidar på Wikipedia

vägtyp som är jämställd med motorväg, trots att den inte har skilda körbanor

Synonym till Motortrafikled?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Lustigt, Whig, Indexera, Onera, Vridningsaxel, Originalband, Byggnation