Vad betyder Motivering?

(det att ange) skälen (till något) || -en; -ar

Synonym till Motivering?

skäl, förklaring, stöd, grund


Slumpvalda ord:

Allergiframkallande, Koloratur, Skrubber, Servettbrytning, Gummiparagraf, Kontra, Oboist