Vad betyder Motivation?

Motivation är det psykologiska kännetecken som ger en organism drivkraft, det vill säga väcker den till handling mot ett önskat mål och lockar fram, kontrollerar, och upprätthåller vissa målriktade handlingar. Till exempel en individ som inte har ätit, känner hunger, och som en respons vid ätande minskas hungern. Det finns många sätt att närma sig motivation. Psykologiskt, beteendem.. Läs vidar på Wikipedia

allt som driver någon att sträva mot ett mål, komplex av drivkrafter || -en; -er

Synonym till Motivation?

drivkraft, intresse, viljeinriktning, inspiration, lust, sporre, morot, incitament


Läs mer om "Motivation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Investiturstriden, Femtonspel, Rojalistisk, Hyresbelopp, Kreditmarknad, Stav, Defekation