Vad betyder Motiv?

Motiv kan avse: Motiv (juridik) – en anledning till att begå ett brott Motiv (bildkonst) – det föremål som representeras i en bild Lagmotiv – ett samlingsbegrepp på de tryck som ges ut av departement, lagråd och regering med flera inför en lagändring Ledmotiv – en teknik att associera till stämningar, personer, händelser, platser etc. genom att återge en melodi, harmoniföljd, ry.. Läs vidar på Wikipedia

drivkraft, anledningämne, grundtanke i ett konstverk och dylikt: tavla med havsmotiv musikaliskt motiv fras, liten melodi eller rytmisk figur || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Motiv?


1. bevekelsegrund, drivfjäder, drivkraft; skäl, anledning, orsak
2. ämne, tema, stoff, grundtanke; fotograferat föremål
3. ledmotiv, melodi, fras


Läs mer om "Motiv" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Getpors, Pornograf, Buljongsmak, Nakenbadare, Xylofonist, Latinisera, Inhysa