Vad betyder Motgift?

Ett motgift, även kallat antidot, är en substans eller ett ämne som används vid behandling av akuta förgiftningar. Ett motgift kan fungera på olika sätt. En del motgifter binder upp det toxiska ämnet så att det inte kan tas upp av kroppen, andra snabbar på utsöndringen av ämnet. Ytterligare en verkningsmekanism kan vara att motgiftet har en fysiologisk verkan som är raka motsatsen mot.. Läs vidar på Wikipedia

medel som upphäver verkningarna av ett gift

Synonym till Motgift?

antidot, serum, vaccin; motåtgärd


Läs mer om "Motgift" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Uppvakna, Designera, Existentialist, Schlager, Krutdurk, Cyklonavskiljare, Ansamling