Vad betyder Motett?

Motett (troligen diminutiv av franska mot, "ord"), är en av de äldsta flerstämmiga kompositionsformerna för körmusik a cappella med rötter så långt tillbaka som till 1200-talet. Under medeltid och renässans var kontrapunktisk kompositionsteknik ett kännemärke för formen; senare har man ofta använt namnet som beteckning för en körsång med text ur bibeln eller liknande, oavsett hur d.. Läs vidar på Wikipedia

en typ av flerstämmig kyrkosång || -en; -er

Synonym till Motett?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Tankeschema, Buksida, Gissla, Undertecknare, Lumbalanestesi, Hostande, Kullbyttera