Vad betyder Mota?

hindra, spärra vägen för; driva, fösa: mota bort, mota undan; mota Olle i grind se grind || -de

Synonym till Mota?


subst.
motlut, uppförsbacke, backe

verb
hindra, spärra vägen för, stoppa, hejda; driva, fösa, schasa, jaga


Läs mer om "Mota" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Ranch, Hydroxyl, Symbiotisk, Galater, Meningsfull, Echappera, Toppmatad