Vad betyder Mosse?

En mosse är våtmark och myr vars vatten nästintill enbart kommer från direkt nederbörd. Vattnet är mycket fattigt på näringsämnen eftersom det inte har passerat någon näringsberikande mineraljord. Det är dessutom mycket surt (lågt pH). Mossens vegetation är artfattig och ofta risdominerad. == Kärr och högmossar == Med ordet mosse avser man vanligen torvmark, men i vissa trakter .. Läs vidar på Wikipedia

typ av våtmark: näringsfattig myr; ana ugglor i mossen se uggla 1 || -n; mossar

Synonym till Mosse?

torvmark, sumpmark, sankmark, våtmark, myr, kärr


Läs mer om "Mosse" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Takometer, Rorkult, Segelflygplan, Datamuspilen, Ovarsamhet, Hertz, Trallvagn