Vad betyder Mosaik?

En mosaik är en dekorativ komposition av olikfärgade små bitar (tesserae) av porslin, sten eller glas som fästs på ett hårt underlag med murbruk, kitt eller cement så att bitarna bildar ett mönster eller en bild. Mosaiker har förmodligen skapats i alla kända kulturer. De första kända mosaikerna är åtminstone 5000 år gamla. De äldsta mosaikerna är golvmosaiker med abstrakta mönste.. Läs vidar på Wikipedia

ytdekoration av små olikfärgade bitar av glas eller sten; (bildlig betydelse) brokig blandning || -en; -er

Synonym till Mosaik?

inläggningsarbete; brokig blandning, heterogen komposition, läggspel


Läs mer om "Mosaik" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Identitetsbevis, Stuk, Skalkas, Minimalistisk, Rik, Matmamma, Hanterlig