Vad betyder Mosa?

krossa, stöta sönder etcetera; mosa sig bli som mos || -de

Synonym till Mosa?

krossa, göra till mos, passera, stöta sönder, klämma, pressa; tillintetgöra, slå fördärvad


Slumpvalda ord:

Neonatalavdelning, Bingel, Wannabe, Jakobsbrottning, Deppad, Bottenskrap, Reform