Vad betyder Mortifikation?

Mortifikation (av medeltidslatinets mortificato, döda), en juridisk åtgärd för att göra en visst dokument rättsligt kraftlöst - att döda det. Det vanligaste är att det gäller förkomna dokument, som mortificeras i samband med att ett nytt dokument utfärdas. Skuldsedlar, växlar som återbetalats eller fullmakter som utfärdaren inte lyckats återfå hör till andra dokument som kan mort.. Läs vidar på Wikipedia

dödande av handling || -en; -er

Synonym till Mortifikation?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ekliptika, Futhark, Selleri, Ofall, Gener, Cerium, Framkallare