Vad betyder Mortalitet?

Mortalitet, dödstal eller dödlighet är ett demografiskt mätvärde som beskriver antal dödsfall i en population dividerat med det totala befolkningstalet. Mortaliteten kan också beskrivas för en viss sjukdom, och är då incidensen av död på grund av sjukdomen. Detta ska jämföras med letalitet, vilket är ett mått på hur dödlig en sjukdom är, det vill säga hur stor andel av de sjuka.. Läs vidar på Wikipedia

dödlighet(sprocent) || -en

Synonym till Mortalitet?

dödlighet, relativt antal avlidna


Läs mer om "Mortalitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kombinerad, Varendaste, Kalebass, Kognition, Krok, Emma, Argentum