Vad betyder Morfem?

Ett morfem är den minsta betydelsebärande enheten i ett språk. Ett morfem ingår i allmänhet i ett ord, och byggs i sin tur upp av fonem. Läran om ordens inre struktur, det vill säga morfemen, kallas morfologi. Det finns olika typer av morfem: Ett lexikalt morfem är ett eget ord: dag, snäll, tomte, den, att. Ett rotmorfem är ett lexikalt morfem eller en stam: häll-, flick-. Ett affix har.. Läs vidar på Wikipedia

(språkvetenskaplig term) enhet som uppbär betydelse eller har en grammatisk funktion (det är till exempel 4 morfem i 'dam/er/na/s': rot + pluralis + bestämd form + genitiv)

Synonym till Morfem?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Arbetsmarknad, Reumatolog, Klentro, Isfiska, Dorisk, Reagens, Ideell