Vad betyder Moras?

Ett moras är en svårframkomlig, stenig våtmark. Uttrycket används framför allt bildligt. == Referenser == ^ http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/157/4.html.. Läs vidar på Wikipedia

sumpmark, träsk; (bildlig betydelse) eländiga förhållanden, 'träsk' || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Moras?

sumpmark, träsk, kärr, myr, mosse; eländiga förhållanden, dy, träsk


Läs mer om "Moras" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Melerad, Vifta, Utgjutelse, Nystagmus, Bilkaravan, Dekoder, Manisk