Vad betyder Moralist?

person som verkar för och predikar sträng moral || -en; -er

Synonym till Moralist?

sedlighetsförkunnare, moralväktare, moralens väktare


Läs mer om "Moralist" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Svartis, Retardering, Anskaffare, Bergis, Hemsida, Fortplantningscell, Kvartslampa