Vad betyder Montenegrin?

person från Montenegro (stat på Balkan) || -en; -er

Synonym till Montenegrin?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Bottin, Klutt, Longera, Maj, Materialist, Gulla, Stimulering