Vad betyder Monoteism?

Monoteism (av grekiska monos, ensam, och teos, gud) är dyrkan av en personlig gud med förnekande av andra gudars tillvaro, till skillnad från mångguderi (polyteism) och dyrkan av en opersonlig allkraft (panteism). Vanligtvis förutsätts att den ende guden har skapat världen. Även människan antas ha skapats av den ende guden. I flera monoteistiska religioner sägs människan ha skapats till.. Läs vidar på Wikipedia

tron på en enda gud || -en

Synonym till Monoteism?

tron på en enda Gud; judendom, kristendom, islam
Motsatsen till Monoteism

polyteism, månggudadyrkan


Läs mer om "Monoteism" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Fotometri, Resonemangsparti, Flen, Filmskapare, Skipa, Social, Franko