Vad betyder Monosackarid?

En monosackarid är enkel sockerart (sackarid) som utgör grundenheter i kolhydrater. Glukos (druvsocker) och fruktos (fruktsocker) är två monosackarider. Monosackariderna delas ibland in i grupper beroende på antalet ingående kolatomer; de minsta är trioser med tre kolatomer, och de spelar liksom tetroser viktiga metaboliska roller. Pentoser med 5 kolatomer och hexoser med 6 kolatomer är de.. Läs vidar på Wikipedia

enkel sockerart, en huvudtyp av kolhydrater || -en; -er

Synonym till Monosackarid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Ball, Lera, Explanativ, Snubba, Kolbulle, Myriad, Stampning