Vad betyder Monopolisera?

skaffa sig monopol på || -de

Synonym till Monopolisera?

lägga monopol på, förtrusta


Slumpvalda ord:

Upphettning, Kvickast, Patricisk, Syarbete, Ministeriell, Omyndig, Snek