Vad betyder Monomani?

Monomani är ett tillstånd då en person visar ett överdrivet intresse för en sak eller en idé. Monomani är en form av fix idé. Begreppet användes tidigare om andra typer av sinnessjukdom och fördes av Jean-Étienne Esquirol. Han menade då sjukdomstillståndet bara visade sig inom ett område, men inom övriga sjukdomsområden föreföll fullt frisk. Hit räknades bland annat megalomani,.. Läs vidar på Wikipedia

fix idé || -n

Synonym till Monomani?

vurm, fix idé


Läs mer om "Monomani" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Touchkontroll, Loop, Halvfet, Framdeles, Ban, Kostym, Pilotstudie