Vad betyder Monolatri?

Monolatri är dyrkan av en enda Gud, och skiljer sig från monoteism i det att man accepterar tanken att andra människor eller folkgrupper kan ha andra gudar. Det är en förekommande bibeltolkning att judarnas gudsuppfattning förändrats från uppfattningen att varje folk har sin gud och dyrkar denne, via uppfattningen att judarnas gud är den största av gudarna och den som skapat världen, ti.. Läs vidar på Wikipedia

dyrkan av en enda gud utan förnekande av att det finns andra gudar; jämför monoteism || -n

Synonym till Monolatri?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Trollunge, Dandy, Osanning, Edition, Emalj, Riddarhuset, Pinus