Vad betyder Monografi?

En monografi är en skrift som på uttömmande sätt avhandlar ett särskilt föremål eller ämne inom någon vetenskap. I biblioteksvetenskap används begreppet monografi dessutom ofta i betydelsen separat utgiven skrift, till skillnad från periodisk litteratur. När man talar om monografier i samband med doktorsavhandlingar så avser man en avhandling som författats som en enhet. Som jämför.. Läs vidar på Wikipedia

skrift över ett avgränsat ämne (inte till exempel översiktsverk) || -n; -er

Synonym till Monografi?

biografi


Läs mer om "Monografi" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Konto, Femling, Femetta, Trasa, Praktikalitet, Streamer, Helljus