Vad betyder Monodi?

Monodi, från grekiskans monodos, en som sjunger ensam, musikterm. 1. Ursprungligen avsåg monodi enstämmig musik utan harmoniskt underlag. Denna typ av musik användes främst under forntiden, i medeltidens gregorianska sång och i folkvisor. 2. Vid slutet på 1500-talet i Florens, Italien, fick monodi den nya, och idag vanligaste, betydelsen. Med monodi avsågs en uttrycksfull solosång till ac.. Läs vidar på Wikipedia

(musikterm, vanligen) instrumentalt ackompanjerad solosång, speciellt i 1600-talets opera || -n

Synonym till Monodi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Moderlivet, Seminarist, Cementa, Evolutionistisk, Flamsa, Anteckningsblock, Recentior