Vad betyder Monism?

Monism är en metafysisk term och en filosofisk lära, som står i motsatsställning till dualism och pluralism. Det finns i princip två olikartade former av monism: Substansmonism, vilket innebär att det endast finns en substans, till exempel Baruch de Spinozas teori om identiteten, Georg Wilhelm Friedrich Hegels idealism, eller vissa teorier av Bertrand Russell. Egenskapsmonism som innebär at.. Läs vidar på Wikipedia

åskådning som vill förklara verkligheten ur en enda grundprincip || -en

Synonym till Monism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Graviditet, Sauvera, Vattenkrasse, Kommersiell, Golfa, Skinntorr, Lydrike