Vad betyder Mongoloid?

Mongoloid är Mongoloid – en äldre benämning på person med Downs syndrom Mongoloid – även kallad mongolider.. Läs vidar på Wikipedia

person som lider av mongolism || -en; -er

Synonym till Mongoloid?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Referensexempel, Vinkel, Klimakterium, Manick, Cimbrisk, Passerkontroll, Avrinning