Vad betyder Mongolisk?

Mongolisk kan ha avse: Mongoler – ett folkslag som bor främst i dagens Mongoliet Mongoliska – ett mongolspråk Mongoliet – en stat belägen i det inre av Asien == Se även == Inre Mongoliet – en mongolisk autonom region i norra delen av Folkrepubliken Kina Mogulriket – ett indiskt kejsardöme 1526–1858.. Läs vidar på Wikipedia

som hänför sig till mongoler (1 och 2) eller mongolier || -t

Synonym till Mongolisk?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Allmogedans, Inlandsis, Incheckning, Ligament, Trojka, Argentan, Andas