Vad betyder Monetarist?

anhängare av monetarismen || -en; -er

Synonym till Monetarist?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Myskoxe, Bihang, Snappning, Dekorativ, Budgetproposition, Tomahawk, Operera