Vad betyder Monetarism?

Monetarism är en nationalekonomisk teoriströmning vars förgrundsgestalt utgörs av Milton Friedman. Teorin säger att inflationen beror på att penningutbudet i ekonomin ökar. Därför ansåg Friedman att en av statens uppgifter var att se till att utbudet av betalningsmedel i ekonomin är stabilt. Monetarismen säger också att det i ekonomin alltid finns en viss strukturell arbetslöshet på.. Läs vidar på Wikipedia

nationalekonomisk teori enligt vilken ett lands ekonomi styrs av tillgången på pengar || -en

Synonym till Monetarism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Pliktbud, Foderbord, Fattbar, City, Liden, Personer, Valutahandel