Vad betyder Mondial?

Mondial är ett konstruerat språk avsett som världsspråk (internationellt hjälpspråk) utarbetat av den svenske läroverkslektorn Helge W. Heimer (1890-1959) och publicerat 1943. Språket är baserat på de romanska språken, främst franska, italienska och spanska. Mellan 1943 och 1957 publicerades grammatikor och ordböcker i svensk, fransk och engelsk version samt även konversationstexter... Läs vidar på Wikipedia

världsomfattande, global, universell || -t

Synonym till Mondial?

världsomfattande, universell, global


Läs mer om "Mondial" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Peka, Chicklit, Giljotinering, Personbevis, Blini, Handfallen, Mentor