Vad betyder Monad?

En Monad (uttalas med kort å-ljud och långt a-ljud, det vill säga inte alls som ordet "månad") kan beteckna hos pythagoréerna en odelbar enhet inspirerad av atomisterna, som utgör någots innersta väsen. Ur monaden skapas dyaden, som i sin tur ger upphov till siffror, siffror ger upphov till punkter, som ger upphov till linjer, som ger upphov till tvådimensionella figurer, som ger upphov t.. Läs vidar på Wikipedia

odelbar enhet (enligt till exempel. Leibniz filosofi) || -en; -er

Synonym till Monad?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Singaporian, Truta, Hysa, Sablar, Kalif, Slagsida, Klangrik