Vad betyder Momentum?

Momentum är en anglicism som i svenskan har kommit att användas i överförd mening inom ekonomi, sport, organisationssammhang med flera områden. I engelskan är ordets bokstavliga betydelse ett mekaniskt begrepp, rörelsemängd, och syftar oftast på en "tröghetsprincip" i de sammanhang en rörelse fortsätter i samma riktning när den väl kommit igång. I överförd bemärkelse handlar det .. Läs vidar på Wikipedia

(engelska) fart, flyt, initiativ(kraft): behålla, förlora momentum || oböjl.

Synonym till Momentum?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Siktig, Grape, Kverulant, Retuschera, Loppspel, Figursydd, Svala