Vad betyder Moment?

Moment är en storhet som uppstår när en kraft verkar på en viss punkt, eller mer generellt, när en vektor appliceras på en viss punkt. Momentet runt A, av en vektor B, är där r är lägesvektorn från punkten A till angreppspunkten C. Fysikaliskt representerar momentet företrädesvis en rotationsrörelse runt vridningsaxel, där vridningsaxeln bestäms av hur lägesvektorn r väljs. Efte.. Läs vidar på Wikipedia

punkt, stycke (i till exempel en paragraf); beståndsdel; stadium; moment 22 paradoxal, olöslig situation: för att få bostad måste man ha fast jobb och för att få jobb måste man ha fast bostad, det är rena moment 22 (efter en roman av den amerikanske författaren Joseph Heller) ögonblick, tidpunkt(term i fysiken) mått på krafters verkan || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Moment?


1. beståndsdel, element, sida, detalj, omständighet; underavdelning, avdelning, punkt, paragraf, artikel, stycke; moment 22 olösligt dilemma, ond cirkel
2. (åld.) ögonblick, tidpunkt, stadium
3. (fys.) mått på krafters verkanLäs mer om "Moment" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Slamkrypare, Wedge, Hooking, Regal, Vuxit, Praktiskt, Tvillingord