Vad betyder Molybden?

Molybden är ett metalliskt grundämne. Molybden framställdes i ren form första gången 1781 av den svenske kemisten Peter Jakob Hjelm. Tekniskt framställs det genom att molybdenglans oxideras till molybdentrioxid som efter rening reduceras med vätgas. Slutprodukten blir molybden i pulverform. == Egenskaper == Molybden har en bland de högsta smältpunkterna av alla grundämnen. Rent molybde.. Läs vidar på Wikipedia

ett metalliskt grundämne || -et el. -en

Synonym till Molybden?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Putsarfisk, Led, Scintillation, Kejsarinna, Giraff, Samnordisk, Speleologisk