Vad betyder Moll?

Moll är en klass tonarter som till skillnad från dur har liten ters och ofta dito sext och septima (ren moll). Ibland tolkas molltonarter inom musik som en framställning av negativa känslor, som sorg, vrede, smärta och längtan. Ordet moll kommer från latinets mollis, mjuk, vilket egentligen inte syftar på karaktären hos mollstämd musik utan på den bokstav, b molle ("det mjuka b") som an.. Läs vidar på Wikipedia

ett av våra 'tonsläkten', kännetecknat av bland annat liten ters över grundtonen (motsats: dur): en visa (som går) i moll; gå i moll (bildlig betydelse) vara dyster, pessimistisk

Synonym till Moll?

(mus.) tonart, tonsläkte; (bildl.) vemodig stämning, pessimism
Motsatsen till Moll

dur


Läs mer om "Moll" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Jordbunden, Kuckeliku, Smakligt, Anteckning, Multe, Fil, Bulsig