Vad betyder Mogen?

(om växter och livsmedel) fullt utvecklad, färdig att äta; (om person) med viss eller tillräcklig livserfarenhet: en mogen kvinna (medelålders), giftasmogen; (om beslut och dylikt) genomtänkt: efter moget övervägande; (bildlig betydelse) tiden är mogen att … nu är rätt tid att ... || moget; mognare

Synonym till Mogen?


1. fullt utvecklad, utvuxen, fullvuxen; färdig att ätas, lagrad; erfaren, klok, omdömesgill
2. färdig, klar, redo; grundlig, noggrann, genomtänkt


Läs mer om "Mogen" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Dolby, Skruva, Doktorsdisputation, Anbudsgivare, Zoologi, Thinner, Skela