Vad betyder Modus operandi?

Modus operandi (används ofta i förkortad form MO) är en kriminologisk term för brottstekniker, hur ett brott utförs, sättet som gärningsmannen gått tillväga på. Modus operandi är en latinsk fras vilket betyder ungefär "tillvägagångssätt". I pluralform modi operandi. Under en polisutredning kan modus operandi användas för att spåra en viss brottsling. Frasen används också mer ge.. Läs vidar på Wikipedia

(latin 'sätt att arbeta') tillvägagångssätt || ett m. o.

Synonym till Modus operandi?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Marknadspris, Anglofil, Fackidiot, Obevakad, Betesmark, Nybakad, Kreta