Vad betyder Modulation?

Modulation har flera betydelser som alla har med förändring att göra: Övergång från en tonart till en annan (den äldsta betydelsen), se modulation (musik). Variation av röstens tonfall och styrka vid tal, se tal (språk). En process där en våg får någon egenskap hos en annan våg att variera i takt (beskrivs här). Andra betydelsenyanser inom vissa fackområden, se Andra betydelsenyans.. Läs vidar på Wikipedia

det att modulera || -en; -er

Synonym till Modulation?

skiftning, variation


Läs mer om "Modulation" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Pekpinne, Bakfylla, Korrekthet, Storsint, Mattillredare, Unik, Klumpa