Vad betyder Modul?

Modul kan syfta på: Modul (matematik) – inom ringteorin motsvarigheten till ett vektorrum i linjär algebra Trackermodul – ett samlingsnamn dels för musikfiler sparade av trackerprogram, dels för själva musiken Transportmodulerna – borrfordon i Teenage Mutant Ninja Turtles Modul – en typ av byggelement, se volymelement.. Läs vidar på Wikipedia

(standardiserad) (mått)enhet; rumsenhet (i kontorsbyggnad eller dylikt) || -en; -er

Synonym till Modul?

enhet, del, standard; grundmått, enhetsmått; rumsenhet


Läs mer om "Modul" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Basist, Pix, Onaturlig, Ytterligare, Avtacklad, Smattra, Utdebitering