Vad betyder Modernitet?

Se även modern tid, modernism och mode. Modernitet är ett begrepp som betecknar den samhällsordning som växte fram ur upplysningen, baserat på rationella/vetenskapliga principer, individuella rättigheter och etablerade politiska system. == Historik == === Tidigt användande === Ordet modernitet har många ursprung. Innebörden tolkas rätt fritt och olika i olika discipliner och synsätt.. Läs vidar på Wikipedia

det att vara modern; modern företeelse || -en; -er

Synonym till Modernitet?

nymodighet, modern prägel; modern sak, nyhet


Läs mer om "Modernitet" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Brukshund, Pastischera, Intrumfa, Generalist, Placera, Nattmusik, Fabliau