Vad betyder Modernism?

Modernism är en kulturell rörelse inom västerländsk kultur på det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet synlig inom konst, arkitektur, musik, litteratur. På den mest grundläggande nivån kan modernism beskrivas som ett experimenterande av den mänskliga upplevelsen och graden av självmedvetenhet, karakteriserad av avvikelser från samhällets normer. Modernism som en tankegång vilar på m.. Läs vidar på Wikipedia

radikal riktning inom en konstart; speciellt om strömningar under 1900-talets första decennier som bröt med de traditionella regelsystemen, till exempel 'fri', orimmad lyrik, abstrakt konst, atonal musik || -en

Synonym till Modernism?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Medinnehavare, Bladvass, Ge, Blygsamhet, Bajskorv, Trakt, Epistyl