Vad betyder Moderkort?

Ett moderkort (äldre benämningar är systemkort och bakplan) är ett centralt kretskort försett med ett antal uttag där mindre kretskort kan kopplas in. Ett moderkort binder på så vis samman delarna i ett elektroniskt system, exempelvis i en dator, där uttagen till stor del utgörs av buss-anslutningar och anslutningar för andra kablar. Denna artikel behandlar moderkort för datorer, närm.. Läs vidar på Wikipedia

(datateknisk term) det centrala kretskortet i en dator

Synonym till Moderkort?

Saknar synonymer för sökordet


Slumpvalda ord:

Fjollas, Fandango, Guldkordong, Systolisk, Socialdemokrati, Dryad, Transformation