Vad betyder Mobilisering?

Mobilisering innebär att en stat omorganiseras inför ett krig. Mobilisering kan genomföras med några av följande medel: inkallelse av totalförsvarspliktiga omställning av industriell produktion ransonering av vissa varor och tjänster statlig rekvirering av viktig egendom iordningställande av skyddsrum och befästningar. == Sverige == I Sverige fanns det under kalla kriget och den dåvar.. Läs vidar på Wikipedia

Se mobilisera

Synonym till Mobilisering?

rustning, upprustning


Läs mer om "Mobilisering" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Rioja, Seminarium, Frusa, Uppkopplad, Terminerad, Ormlik, Exercera