Vad betyder Mobbning?

För det ornitologiska begreppet, se Mobbning (djurbeteende) Mobbning (även kränkande särbehandling) innebär att en eller flera personer utsätts för systematiska trakasserier inom en social grupp. Det kan involvera våld eller hot om våld och kan förekomma på exempelvis arbetsplatser, i skolan, inom grannskap (t.ex, HSB, BRF), inom administration (av anställda på kommunen, av tjänstem.. Läs vidar på Wikipedia

Se mobba

Synonym till Mobbning?

el. mobbing plågande av en kamrat, kamratförtryck, kamrattrakasseri, trakasseri, översitteri, pennalism, gruppförtryck, förföljande av hackkyckling, ofredande


Läs mer om "Mobbning" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Kik, Blankett, Emulgera, Gogoflicka, Allenast, Livsstil, Potatisgrodd