Vad betyder Mistlur?

Denna artikel behandlar en ljudsignalanordning. För skivbolaget Mistlur, se Mistlur Records Mistlur, (från engelska mist, dimma) anordning för att avge ljudsignaler till sjöss, framför allt vid dimma (mistsignal). == Mistlurar på fartyg == Fartyg skall enligt i Sjövägsreglerna noga fastställda normer vara försedda med anordning att avge ljudsignaler, allt från fritidsbåtars signalhor.. Läs vidar på Wikipedia

signalapparat använd vid dimma

Synonym till Mistlur?

siren, tyfon


Läs mer om "Mistlur" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Banryttare, Strukturrationalisering, Botanik, Kofot, Bildstod, Motor, Bananas