Vad betyder Misstag?

Misstag kan syfta på: Misstag (schack) – ett mycket dåligt drag Misstagsteori – en svenska beteckningen på den värdenihilistiska position som på engelska kallas "moral error theory" == Se även == Misstaget.. Läs vidar på Wikipedia

beslut, handling, omdöme etcetera som (mer eller mindre oavsiktligt) blivit fel: begå, göra misstag; göra något av misstag oavsiktligt göra fel || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Misstag?

missgrepp, felgrepp, felsteg, förvillelse, oavsiktligt fel, fel, förväxling, förbiseende, försummelse, lapsus, plump, faute, fåt, fadäs, blunder, klavertramp, tabbe, tavla, groda, misshugg


Läs mer om "Misstag" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Restitution, Marmorerad, Prima, Sektorfyr, Gasa, Reifiera, Kroppsmasseindex