Vad betyder Missljud?

obehagligt ljud, dissonans (motsats: välljud); (bildlig betydelse) enstaka missnöjesyttring (i en annars samstämmig församling)

Synonym till Missljud?

dissonans, olåt, oljud, kakofoni, skrän, katzenjammer; störande inslag


Slumpvalda ord:

Feltramp, Stingslighet, Morla, Advokatfiskal, Pro, Torrbatteri, Bindemedel