Vad betyder Missiv?

Ett missiv är ett följebrev till en officiell skrivelse. Ursprungligen användes det för dokumentet som förordande en prästtjänst. Sedan medeltiden har missiv också använts vid kommunikation mellan myndigheter, medan den i modern tid även används som följebrev till mer halvofficiella skrivelser till privatpersoner, som tex en förklarande text till en undersökning. Här redogörs i det.. Läs vidar på Wikipedia

följeskrivelse, som man skickar med när man översänder en skriftlig handling till myndighetförordnande om tjänstgöring som präst || -et; pl. =, best. pl. -en

Synonym till Missiv?

följebrev, följeskrivelse


Läs mer om "Missiv" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Behagfull, Sexualbrott, Distansera, Schrammelkvartett, Nedsmutsad, Rensning, Saloon