Vad betyder Missil?

flygande, fjärrstyrd projektil, robotvapen (se robot 2) || -en; -er

Synonym till Missil?

fjärrstyrd projektil, robotvapen, robot, raket


Läs mer om "Missil" på Wikipedia


Slumpvalda ord:

Styrka, Fuling, Nyttja, Kursera, Skura, Stadsbyggnad, Trumpetare